0-9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Your Ad Here

Furze - Necromanzee Cogent - Dodsrikets Fremtred (Track 3)

Home » F » Furze » Necromanzee Cogent » Dodsrikets Fremtred
Necromanzee Cogent
Release Year: 2003
Added By: Josh Highland

Lenge om lenge har gleden lyst...
Den sanne sorg har aldri svartnet til
For om lag syv lange (arhundre) siden kunne man tyde
At noe var pa gang –
Men; Vür Hilset!
Tre inn evige skygge;
Tett sa tett siger praktfull pynt pa ny
-forpestelig og omgivende
Lik anders grusomste substans
En siste tare fryser
Vi Vant