0-9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Your Ad Here

Fejd - Eld - (All Lyrics)

Home » F » Fejd » Eld » (All Lyrics)
Eld
Release Year: 2006
Added By: Josh Highland

1. Bergakungen

Där stod han så resligt den bergakung från norr med ett trånande sinn En ungmö från bygden han snärjde till sin borg med sin trolldom Och jungfrun hon rider med vinden i sitt hår så fager och skön som en älva Stjärnor de tindra på vägen hon skall fram i lönndom hon möter sin kära Hon faller i dvala med ögonen av sten i hans kyliga famn Hans galdrar är starka, i tusende år är hon fjättrad Om afton hon klär sig med gyllene behag ty hon fägnar sin kung I mörkaste kammarn hon ämnar att stå brud med sin bergakung

2. Morgonstjärnan

Blodat bräde mellan gårdar gå från hand till hand Odalmän de sitter i vadmal grå De svärjer i sitt röda blod en ed att svika ej Budbringaren rider i skogens värnande sköte Morgonstjärnan manar strid Morgonstjärnan, ond bråd död Budet sveper fram, det skall färdas långt Tidener är komna om upprorsmän i Värend land Kedjan må ej brytas i lagfäst blod Åldrigt är det tecken som skurits ut ur eldvsvett trä Budkaveln löper genom nätter och dagar Till att värja rätten åter Bringa stridens djupa sår Offra livet för dess armod Deras frihet evigt skall bestå

3. Drömmarnas Gåtor

Sover du djupt vakar din fylja Ljuvlig är drömmens land en skymning i brand Skåda drömmens gåtor Vädjar dödens längtan till dig Ändlös är tid skönt är att sova Dväljas i ålerdom inget är glömt Haver du ett spådomsord att följa när resan tar vid Gryningsljus i ett hägringsland i fjärran de viskar ett namn

4. Eld

Fager stod elden i brand på stenar försjunkna de fanns Tidlös var natten så skum slöjor vid vattnet skyler dess glans Hänförd var blickar mot eld i mörkret en skepnad av liv Sinnen de flyktar så svårt bitter var kampen för den som sov Förgänlig var länkar av blod rådande tystnad av sorg Tärande längtan om tro svidande ögon når ej mer fram Handen mot marken så tung spillror av tiden bidar djupt Förgäten var åldern de levt enig var följet vid eldens sken

5. Utfärd

No lyrics